Bank Holiday SALE now on - Spend £30 and SAVE 10% - Use Code BANK

Search

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

algemene voorwaarden

Skylark Retail Limited handelend onder de naam Onlynaturals.co.uk 

Algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden tussen u, de klant, en ons, de eigenaar van de website. Uw gebruik van deze website en alle diensten die hierin zijn opgenomen, houdt in dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. U dient deze website niet te gebruiken als u deze algemene voorwaarden niet volledig accepteert.

2. Klantinformatie

2.1 U moet altijd controleren of de contactgegevens die u verstrekt correct zijn voordat u een klantaccount aanmaakt of overgaat tot betaling.

2.2 U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord, waar nodig om toegang te krijgen tot uw klantaccount. U dient ervoor te zorgen dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig opslaat en dat de gegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot uw klantaccount niet aan een andere partij worden verstrekt.

2.3 Als klant ben je verantwoordelijk voor je klantaccount en de acties die daarin worden ondernomen. Als u weet of vermoedt dat de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw klantaccount of andere gegevens bekend zijn geworden bij een derde partij, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

2.4 Onze website is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Volwassenen mogen producten voor kinderen kopen zolang de gekochte producten door de fabrikant bedoeld zijn voor gebruik of consumptie door kinderen.

2.5 We behouden ons het recht voor om uw toegang tot deze website te beperken of te verwijderen wanneer u deze algemene voorwaarden schendt. Een dergelijke beperking of verwijdering zal plaatsvinden zonder verhaal of uitleg aan u wanneer wij dit alleen gepast of noodzakelijk achten.

3. Privacy

We nemen uw privacy serieus. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid.

4. Productprijzen en titel

4.1 We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de prijzen op onze website correct zijn. Als er echter een fout in de prijsstelling van een product wordt gevonden, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren of contact met u op te nemen om de betaling van een extra bedrag te regelen of een eventueel teveel betaald door u terug te betalen (indien van toepassing). De verwerking van een bestelling kan op elk moment door ons worden geannuleerd of gecorrigeerd tot de verzending van die bestelling en alle gerelateerde items.

4.2 We behouden ons het recht voor om alle productprijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

4.3 De eigendom van alle bij ons bestelde producten gaat niet over op u, de koper, totdat we een geldige betaling hebben ontvangen en verwerkt, en die betaling is gedaan op onze eigen bankrekening en uw bestelling is verzonden.

5. Uw bestelling

5.1 Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u automatisch een bevestigingsmail van ons om uw bestelling te bevestigen. Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om de goederen te kopen die in de bestelling zijn gespecificeerd.

5.2 Uw aanbod wordt pas door ons geaccepteerd nadat we u een e-mail hebben gestuurd om de verzending van uw bestelling te bevestigen.

5.3 Productitems die niet zijn opgenomen in de verzend-e-mail zijn niet opgenomen in de bestelling en het contract tussen u en ons.

5.4 We behouden ons het recht voor om bestellingen uit te stellen of te weigeren als een transactie onvolledige details bevat of details die niet kunnen worden geverifieerd of waar fraude wordt vermoed.

5.5 Als we niet in staat zijn om deze details redelijkerwijs vast te stellen of deze problemen op te lossen, zal een volledige terugbetaling plaatsvinden op de kaart die is gebruikt op het moment van aankoop. Er wordt geen andere vorm van terugbetaling of krediet aangeboden en er zal geen terugbetaling plaatsvinden op een kaart of account van een derde partij.

6. Verzending en douanerechten

6.1 Alle door ons ontvangen bestellingen worden verzonden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

6.2 We behouden ons het recht voor om producten op een later tijdstip (tot 28 dagen na aankoop) te verzenden als het bestelde product niet op voorraad is op het moment van aankoop.In deze situatie wordt er contact met u opgenomen en wordt u een volledige terugbetaling aangeboden in plaats van de levering van het product

6.3 Een geschatte levertijd wordt gegeven op onze leveringspagina en maakt deel uit van dit contract. Restituties/vervangingen kunnen niet worden verzonden totdat de tijd die op onze leveringspagina wordt vermeld, is verstreken.

6.4 We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor verstoring van de verzending als gevolg van industriële geschillen of acties buiten onze directe controle. Als een dergelijke verstoring optreedt, wordt u levering aangeboden via een alternatief leverings- of uitvoeringsbedrijf of een volledige terugbetaling.

6.5 Als je een product van buiten het VK bestelt, is de ontvanger van het product verantwoordelijk voor alle douanerechten of -tarieven die gelden in het land waarnaar de producten worden verzonden. Bovendien kan uw bestelling vertraging oplopen of worden geopend en doorzocht door lokale douaneautoriteiten bij het binnenkomen van het land van bestemming. Houd er rekening mee dat we geen specifiek advies kunnen geven over douanerechten of tarieven.

7. Annuleringsrechten, retouren en restituties

7.1 Op grond van de consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en extra kosten)-verordeningen 2013 hebt u het recht om uw aankoop te annuleren. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons echter schriftelijk (e-mail of brief) op de hoogte stellen binnen veertien dagen vanaf de dag nadat u uw goederen heeft ontvangen.

7.2 Zoals hierboven vermeld dient opzegging schriftelijk te geschieden, een telefoontje is geen geldige opzegging.

7.3 Er bestaat geen recht op annulering, terugbetaling of teruggave onder de consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en extra kosten) 2013 wanneer u uw product hebt gebruikt, tenzij het product defect is en u het terugstuurt om deze reden.

7.4 Goederen die zijn verzegeld of in krimpfolie zijn verpakt en deze zijn verwijderd, kunnen alleen worden geretourneerd als ze defect zijn.

7.5 Er bestaat geen herroepingsrecht voor gepersonaliseerde goederen of goederen die intiem van aard zijn of goederen waarbij hygiëneproblemen kunnen optreden, tenzij defect.

7.6 Neem de volgende procedure in acht voor alle retourzendingen aan ons:

7.6.1 Vermeld op de achterkant van uw pakbon of op een ander stuk papier (als u uw pakbon niet meer heeft) uw ordernummer en de reden van retournering.

7.6.2 Als u uw product retourneert omdat het defect is, vermeld dan het defect of de defecten.

7.6.3 Verpak het product opnieuw in de originele verpakking, inclusief alle accessoires, brochures, gratis geschenken, monsters, handleidingen, garanties of garanties die bij het product zijn geleverd. Helaas kunnen we geen restitutie verlenen als het product in een onvolledige staat is.

7.7 Als de originele verpakking van het product is beschadigd of vernietigd, zullen we alleen restitutie verlenen als het product wordt geretourneerd vanwege een defect. Als de originele verpakking van een defect product is beschadigd of vernietigd, dient u ervoor te zorgen dat het geretourneerde product voldoende is verpakt voor verzending naar ons.

7.8 U bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele verzendkosten of verzendkosten die worden gemaakt bij het retourneren van het product.

7.9 Wij raden aan om alle retourzendingen aangetekend te versturen, zodat een overzicht van de retourzending voor u beschikbaar is.

7.10 We zullen geen restitutie verlenen voor items die verloren of gestolen zijn tijdens het transport naar ons.

7.11 Als een retourzending verloren of gestolen is tijdens het transport naar ons, dient u een vergoeding te eisen van het bedrijf dat de retourzending heeft verzonden.

7.12 Als u een product niet aan ons retourneert, kunnen wij ervoor zorgen dat het product bij u wordt opgehaald. De kosten van deze collectie worden aan u doorberekend.

7.13 Ongebruikte producten kunnen door klanten onmiddellijk worden geretourneerd naar ons adres dat aan het einde van deze algemene voorwaarden staat vermeld.

7.14 Met inachtneming van het bovenstaande zullen wij de aankoopprijs van een geretourneerd product binnen veertien dagen na ontvangst van het/de geretourneerde product(en) terugbetalen

7.15 We vergoeden ook de kosten van standaard of geregistreerde verzendkosten voor het retourneren van een product, als het product onjuist door ons is verzonden of als het product is geretourneerd vanwege een defect. Houd er rekening mee dat we geen koeriers-, nacht- of expreselementen van bezorg- of verzendkosten terugbetalen, inclusief Royal Mail Special Delivery.

8. Klachten van klanten

We streven ernaar om alle klachten of vragen van klanten binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

9. Defecte producten

Als je een defect aan een product ervaart, kan het aan ons worden geretourneerd met inachtneming van ons retourbeleid hierboven.

10. Productaansprakelijkheid

Dit is geen medische site. Waar wordt verklaard dat producten geschikt zijn voor bepaalde huidtypes of aandoeningen, is dit gebaseerd op door de fabrikant verstrekte informatie. Het is aan u om uw arts of apotheker te raadplegen als u twijfelt over de geschiktheid van deze producten voor uw specifieke huidtype of aandoening. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, ziekte of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik van een product, inclusief het niet controleren van de geschiktheid zoals hierboven vermeld, of het niet volgen van de productinstructies.

11. Gebeurtenissen buiten onze controle

We zijn niet aansprakelijk voor vertraging of het niet nakomen van enige verplichting onder deze Algemene voorwaarden als de vertraging of het falen wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, overmacht, oorlog, burgerlijke wanorde of arbeidsconflict.

12. Licentie

12.1 We verlenen u een licentie voor toegang tot de inhoud, informatie en diensten op onze website, uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

12.2 Met deze licentie kunt u afzonderlijke pagina's van onze website downloaden en cachen (met uw browser).

12.3 Deze licentie staat u niet toe om individuele pagina's of substantiële delen van onze website te downloaden en aan te passen, noch om onze website beschikbaar te stellen via een intranet, waar onze website of een substantieel deel ervan lokaal wordt gehost op het betreffende intranet.

12.4 Het ontwerp, de lay-out, de inhoud of de tekst van onze website mag niet worden gekopieerd, bewerkt of anderszins worden gemanipuleerd zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

12.5 Onze website kan niet in de frameset van een andere site worden geplaatst.

12.6 Het is derden niet toegestaan ​​om te “deeplinken” naar pagina's binnen onze website, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle links (tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan) dienen naar de hoofdindexpagina van onze website te gaan. Bovendien mag de inhoud van dergelijke links, of deze nu grafisch of tekstueel zijn, niet misleidend, onjuist, denigrerend of op enige andere manier aanstootgevend zijn.

12.7 De beperking op 'deep linking' is niet van toepassing op gelieerde partners die klanten rechtstreeks naar een bepaalde pagina of een bepaald product willen sturen om hun gelieerde verkopen te verhogen.

13. Auteursrecht

13.1 Alle inhoud, databases, afbeeldingen, knoppen, pictogrammen, logo's, lay-outs en look & feel zijn ons copyright, tenzij uitdrukkelijk anders erkend.

13.2 Het dataminen, extraheren of gebruiken van productinformatie van onze website is niet toegestaan ​​zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

14. Door gebruikers gegenereerde inhoud

14.1Waar de faciliteit bestaat, mag u beoordelingen of openbare feedback geven op de website van door u gekochte producten, ook wel door gebruikers gegenereerde inhoud genoemd.

14.2 Waar de faciliteit bestaat, kan dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud in verschillende formaten en media worden geleverd; tekst, audio, video en stilstaande foto's.

14.3 Als onderdeel van het verstrekken van deze inhoud aan ons, gaat u ermee akkoord ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve en royaltyvrije licentie te verlenen voor het gebruiken, distribueren, bewerken, vertalen en hergebruiken van dergelijke inhoud, zoals wij nodig hebben, inclusief sub- licentieverlening aan andere partijen

14.4 Dergelijke inhoud mag geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij. Bovendien mag de inhoud niet illegaal zijn of in strijd zijn met de wetten van enig rechtsgebied waarin deze kan worden weergegeven.

14.5 We behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen die in strijd is met of het risico loopt deze algemene voorwaarden te schenden.

14.6 We aanvaarden echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het controleren of bewaken van door gebruikers gegenereerde inhoud.

14.7 Klachten over dergelijke inhoud door rechthebbenden of een gebruiker of bezoeker van onze website moeten aan ons worden gericht via onze contactgegevens aan het einde van deze algemene voorwaarden.

15. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

15.1Waar inhoud en informatie op de website kosteloos wordt verstrekt, sluiten wij alle aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud en informatie uit.

15.2 Alle zakelijke verliezen (inclusief, maar niet beperkt tot) winstderving, inkomsten, inkomsten, schade aan goodwill, verlies van andere commerciële contracten, andere commerciële kansen zijn allemaal uitgesloten.

15.3 Alle indirecte, gevolg- of bijzondere verliezen of schade zijn allemaal uitgesloten.

15.4 Alle andere verliezen of schade die redelijkerwijs niet te voorzien waren op het moment van het contract tussen u en ons, zijn ook uitgesloten.

15.5 Alle verliezen met betrekking tot verlies of beschadiging van gegevens, databases, systemen, software of hardware zijn allemaal uitgesloten.

15.6 Deze algemene voorwaarden sluiten de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door u of ons niet uit of beperken deze niet.

15.7 Deze algemene voorwaarden sluiten de aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken veroorzaakt door u of ons niet uit of beperken deze niet.

15.8 Deze algemene voorwaarden sluiten aansprakelijkheid niet uit of beperken deze niet wanneer dit in strijd is met de toepasselijke wetgeving voor dit rechtsgebied.

16. Vrijwaring

Door uw gebruik van onze website vrijwaart u ons hierbij en verbindt u zich ertoe ons nu en in de toekomst te allen tijde te vrijwaren van alle mogelijke claims met betrekking tot enige schending van deze algemene voorwaarden door u. Dergelijke vrijwaringen omvatten (maar zijn niet beperkt tot) alle juridische en andere kosten, alle andere kosten, schade of schikkingen die voortvloeien uit uw schending van deze algemene voorwaarden.

17. Variatie

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke afwijkende voorwaarden zijn automatisch van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de publicatiedatum op onze website.

18. Opdracht

We behouden ons het recht voor om onze rechten en ook onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden over te dragen, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Dit recht van overdracht is alleen van toepassing op ons en is op geen enkele manier op u van toepassing.

19. Scheidbaarheid

De voorgaande paragrafen, subparagrafen en clausules van deze algemene voorwaarden moeten onafhankelijk van elkaar worden gelezen en geïnterpreteerd. Indien enig deel van deze overeenkomst of de paragrafen, subparagrafen of clausules ongeldig wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de overige paragrafen, subparagrafen en clausules.

20. Ontheffing

Het nalaten door ons om opgebouwde rechten onder deze algemene voorwaarden af ​​te dwingen, wordt door ons niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten, tenzij we de verklaring van afstand schriftelijk erkennen.

21. Derden

Deze algemene voorwaarden zijn tussen u en ons. Ze zijn niet van toepassing op of komen niet ten goede aan een derde partij en zijn niet afhankelijk van een derde partij.

22.Volledige algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons

23. Uw wettelijke rechten

Als u als consument handelt, blijven uw wettelijke rechten onaangetast.

24. Jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de Engelse wetgeving en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Onze contactgegevens zijn als volgt:
Skylark Retail Limited t/a Onlynaturals
Unit 23 Ousegill Business Park
Carr Side Road
Great Ouseburn
North Yorkshire 
YO26 9AE 
United Koninkrijk

E-mail: info@onlynaturals.co.uk

Telefoon
Vanuit het VK:    0118 3800811
Internationaal:              +44 118 3800811

Bedrijfsregistratienummer: 07878842

.